IOGKF POLAND GASSHUKU WITH SENSEI KATSUYA YAMASHIRO

By: Sensei Tomasz Siewkowski – IOGKF Poland Chief Instructor

International Chairman, Sensei Katsuya Yamashiro, made his first ever trip to Poland in November, where he was very well received at a popular 3 day Gasshuku. Yamashiro Sensei dazzled all with his incredible speed and power and unique teaching style…

From the 12th to 14th November 2010, at the invitation of the instructors of Okinawan Goju-Ryu Karate-Do in Poland - Sensei Katsuya Yamashiro, 7th Dan from Okinawa was hosted in Bydgoszcz. It was the first visit of Yamashiro Sensei in our country.

In the three-day seminar 127 members participated. For the first time there were also representatives of the Shorin-ryu and Goju-ryu Goshu. During the three-day seminar Sensei Yamashiro placed particular emphasis on the work of the hips, on which depends our dynamics, stability and strength. The training material consisted of Kata from Gekisai Dai Ichi to Sepai with strong emphasis on Sanchin Kata.

Sensei tried to pass as much knowledge on as possible, so we can improve ourselves later. Saturday's training with Sensei Katsuya Yamashiro was preceded by an hour interview and screening for regional TV. The training finished at 2 o clock. For some people it was a signal  that an even greater test was about to begin for them – the exam for black belt. Yamashiro Sensei’s requirements were very high when it comes to the intensity of the technical part, great emphasis was placed on the Kata and Bunkai. Three members of IOGKF POLAND passed the test for a 1st Dan. They are: Krzysztof Sawicz and Marek Kleba from Lębork, Piotr Grędecki from Słupsk - Congratulations !!!!!

Sunday's workout was a great show Yamashiro Sensei-showed the path we must follow. Sensei is delightful efficiency and speedy at fast strikes and kicks, which no one could keep up with. Not to forget the atmosphere and exclamations that characterizes training in the Japanese dojo. Sensei extracted amazing energy out of us.

On Monday morning, Sensei traveled back home. Once again, he expressed his gratitude at the invitation of the Polish and expressed his appreciation for the Polish organization for the good preparation of this Gasshuku.


Sensei Katsuya Yamashiro - Poland 2010

siewkowski@goju-ryu.lo.pl

W dniach od 12-go do 14 listopada 2010r. na zaproszenie Instruktorów Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Polska - gościł w Bydgoszczy sensei Katsuya Yamashiro 7 Dan z Okinawy.

Była to pierwsza wizyta sensei w naszym kraju. W trzydniowym seminarim udział wzieło 127 osób. Po raz pierwszy byli także przedstawiciele Shorin-ryu i Goju-ryu Goshu Kan.W trakcie trzydniowego seminarium Yamashiro sensei położył szczególny nacisk na pracę bioder, od której zależy dynamika, stabilność i siła. Materiał szkoleniowy obejmował kata od Geki Sai Dai do Sepai z dużym naciskiem na Sanchin. Sensei starał się przekazać jak najwięcej wiedzy, abyśmy dzięki niej potrafili się pózniej samodzielnie doskonalić.

Sobotni trening z sensei Yamashiro poprzedzony został godzinnym wywiadem i pokazem dla regionalnej telewizji.Kiedy wybiła godzina 14 zakończyliśmy treningi. Co dla niektórych osób był to sygnał że przed nimi jeszcze większy sprawdzian–egzamin na czarny pas. Sensei postawił przed znającymi wysoką poprzeczkę jeżeli chodzi o intensywność części technicznej, duży nacisk został położony na kata i jego interpretacje. Trzech członków IOGKF POLSKA pozytywnie zaliczyło test na 1 Dan. Są nimi: Krystian Sawicz i Marek Kleba-z Lęborka, Piotr Grędecki z Słupska - Gratulujemy!!!!!

Niedzielny trening to był wielki pokaz Yamashiro Sensei –pokazał na drogę którą musimy podążać. Sensei zachwycał sprawnością i szybkością np. przy uderzeniach czy kopnięciach, za którymi nikt nie mógł nadążyć. Nie sposób zapomnieć podkręcanej atmosfery a także okrzyków, które charakteryzują trening w japońskich dojo. Sensei wydobywał z nas niesamowitą energię.

W poniedziałkowy poranek sensei wyruszył w podróż powrotną do domu. Wcześniej jednak jeszcze raz w hotelu wyraził podziękowanie za zaproszenie do Polski. Wyraził uznanie dla Polskiej organizacji za dobre przygotowanie gasshuku.